Nya regler för karens

Riksdagen har beslutat att ersätta den gamla karensdagen vid sjukdom med ett nytt generellt “karensavdrag”. Syftet är att få ett mer rättvist regelverk.

De nya reglerna kan börja tillämpas för nya sjukperioder från och med 1 januari 2019 men för kollektivanställda blir de tvingande först i april för den lön som betalas ut i maj 2019. En ny programuppdatering finns nu tillgänglig för de som använder äldre TIL-Tid 1 lokalt installerat. 

 

Gamla karensdagen

Som du säkert redan känner till så har reglerna varit att när en anställd blir sjuk så ska man som arbetsgivare betala sjuklön under de första 14 dagarna i sjukperioden. Sjuklönen beräknas till 80% av den lön och förmåner som den anställde skulle ha fått om den arbetat och betalas dag 2 – 14. För kollektivanställda enligt handelsavtalet innebär detta att de också har rätt till 80% av den OB-ersättning de skulle ha fått om de hade jobbat, så kallad “sjuk-OB”. Enligt de gamla reglerna är första dagen en karensdag där ingen ersättning utgår.

 

Bakgrunden till de nya reglerna

Avdraget för karensdagen kan med dagens regler skilja sig mycket mellan olika anställda. En anställd som exempelvis går hem två timmar innan arbetsdagen är slut får endast ett karensavdrag på två timmar, medan en anställd som arbetar oregelbundet kan få ett karensavdrag för första dagen på tio timmar vid ett långt arbetspass. Att åtgärda denna orättvisa har varit lagstiftarens huvudtanke när det nya regelverket utformades.

 

Så fungerar det nya karensavdraget

Det nya karensavdraget ska istället motsvara 20% av den genomsnittliga veckoersättningen av sjuklön. Avdraget blir alltså lika stort oavsett vilken dag den anställde är sjuk, vilket givetvis har betydelse för de som har olika långa arbetspass. Avdraget kan dock aldrig bli större än den sjuklön som betalas ut. Arbetsgivaren kommer att göra ett sjukavdrag och betala ut sjuklön från och med första dagen i sjukperioden. Man gör också ett karensavdrag som kan motsvara hela dagen, del av dag eller fördelat på flera dagar.

 

TIL-Tid och de nya regelverket

Staten har beslutat att de nya reglerna gäller från och med 1:a januari 2019 men en generell dispens gäller för kollektivanställda, där de nya reglerna inte behöver tillämpas förrän i april 2019 för den lön som utbetalas i maj.

En programuppdatering till TIL-Tid 1 finns nu tillgängliga för nerladdning för alla kunder med supportavtal. Information om vad du som kund behöver göra och vilken uppdatering som gäller för just ditt företag kan du läsa om genom att klicka här.

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta vår TIL-Tid support via e-post på adress support@tiltid.se eller ringa på 010-609 00 10.

 

Nya karensavdraget på 30 sekunder

– Karensavdraget ska motsvara 20% av den genomsnittliga veckoersättningen.

– När den anställde blir sjuk görs från och med dag 1 ett sjukavdrag som kompletteras med sjuklön.

– Ett karensavdrag för sjukperioden.

– Karensavdraget kan aldrig bli större än den sjuklön som betalas ut för perioden

– Karensavdraget kan motsvara hela dagen, del av dag eller vara fördelat på flera dagar.

– Återinsjuknande inom 5 dagar medför att inget nytt karensavdrag görs utan sjuklöneperioden fortsätter. Har dock inte hela karensavdraget dragits för tiden innan återinsjuknande dras det på det nya frånvaron.

– Karensavdrag ska inte göras på anställda som omfattas av högkostnadsskydd.

– De nya reglerna gäller från och med 1/1 2019 men behöver inte tillämpas för kollektivanställda förrän i april, för den lön som betalas ut i maj.

– Kollektivavtal styr, kontrollera i ditt avtal!

 

© 2015 SEV Tidsystem AB. Alla rättigheter förbehållna.